بررسی اهمیت استفاده از کابل های مقاوم در برابر حریق در ساختمان های بلند

مشاهده حوادث دلخراش آتش سوزی و آمار بالای تلفات انسانی در این حوادث به ویژه آتش سوزی در ساختمان های بلند مرتبه (بالای 23 متر)، نیاز به پژوهش گسترده درباره علل و عوامل این  تلفات و کاهش و پیشگیری از این حوادث را ضروری می سازد. توجه و دقت در اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی [...]