توضیحات محصول :

اسپری اطفای حریق فایر استاپ نیم لیتری
مدل: F1-23