توضیحات محصول :

پایه ایستاده دو قلو در رنگ قرمز موجود است