توضیحات محصول :

ویژگی های کپسول بیوورسال دژ:
بیوورسال خاموش کننده ای بی نظیر با تکنولوژی فوق مدرن ساخت آلمان برای خاموش کردن آتش های پر حجم توانایی مهار آتش در فضای سه بعدی می باشد.

بیوورسال با قابلیت محصور کردن هیدروکربنها آتش را به گونه ای مهار می کند که در هنگام عملیات، هر ناحیه خاموش شده امکان اشتعال مجدد را نخواهد داشت.

کپسول بیوورسال حاوی آب به همراه مایع بیوورسال می باشد که پایه گیاهی دارد و دوستدار محیط زیست می باشد.

مواد بیوورسال دوستتدار محیط زیست می باشد و برای انسان و طبیعت زیان آور نیست.

کپسول بیوورسال تا 5 سال نیاز به شارژ ندارد و دارای بیمه نامه می باشد.

دستورالعمل بازرسی کپسول بیوورسال 1 کیلویی دژ:


خاموش کننده باید به طور منظم و ماهانه برای قابل استفاده بودن بازرسی شود.

در صورتی که عقربه فشار سنج خاموش کننده در محدوده سبز نمی باشد باید مجددا شارژ شود.

شارژ مجدد:
فشار خاموش کننده بایستی قبل از باز نمودن کاملا تخلیه گردد. بعد از هر بار استفاده بلافاصله شارژ شود. این خاموش کننده برای استفاده در دماهای 5 تا 50 درجه سلسیوس می باشد.

فشار کاری : 15 بار
فشار تست : 25 بار
تمامی کپسول های خریداری شده از شرکت ایمن گران حریق دارای برچسب کارخانه و تاییدیه استاندارد و کارت ضمانت می باشد.