فوک نازل

//فوک نازل

فوک نازل

یک نازل اسپری آتش است که جریان آب را به قطرات کوچک تجزیه می کند.
با انجام این کار، جریان آب به یک سطح بزرگتر رسانده می شود .
به این ترتیب میزان جذب گرما بیشتر می شود.
که در مقایسه با نازل های دیگر، بوسیله گرفتن اکسیژن سرعت تبدیل آن را به بخار را تسریع می بخشد.
فوک نازل های ویژه (بدون تنظیم جریان) توسط آزمایشگاه های تحت الحاقی (UL) برای استفاده در عملیات هایی با خطرات کلاس B و C تایید شده اند.
فوک نازل ها به علت قابلیت انعطاف پذیری، نقش مهمی در تاکتیک های آتش نشانی ایفا می کنند.

نازل ها در بسیاری از سبک ها و اندازه های مختلف هستند اما سه نوع وجود دارد که بیشتر شامل: خودکار، قابل انتخاب و دستی قابل تنظیم است.
همه نازل ها دارای یک غلاف قابل تنظیم است که در انتهای یک شیلنگ مانند شستی قرار دارد، جریان را حفظ و تنظیم می کند.
و جریان با توجه به تغییرات فشار آب در نازل، به طور ثابت و ریز قابل تنظیم می شود.